Tillgänglighet

Tillgänglighet
Alla lokaler ligger i markplan.
Mindre trösklar finns på några ställen.
Kongresshallen har gott om utrymme för rullstolar.
Vänligen kontakta oss för ytterligare upplysningar.

Parkering
Det finns sammanlagt 600 parkeringsplatser i anslutning till företagsentrén
vid Väverigatan 2 och vid huvudentrén Videllsgatan 6.

Toaletter
Det finns fyra handikapptoaletter.
En i Yllans café.
En i korridoren vid ingången till A-hallen.
En inne i A-hallen.
En i korridoren vid ingången till kongresshallen.